Author Archive: admin

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า 

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า 

ความเชื่อในเรื่องเทพ จะทำให้เชื่อหมอดู นางทรง กฤษณะ การ […]
ความเชื่อ

ความเชื่อ

การถือผี ความเชื่อในเรื่องผียังเป็นความเชื่อของคนแต่ละท […]
ศาสนา

ศาสนา

ชาวอีสานส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ในทางปฏิบัติยังยึดมั […]
วัฒนธรรม ประเพณี

วัฒนธรรม ประเพณี

ประเพณีบุญเบิกฟ้า   “ประเพณีบุญเบิกฟ้า  ช่วงวันขึ้น ๓ ค […]
ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน

อีสาน   ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภา […]
ความเป็นมา

ความเป็นมา

ชาวอีสาน มาจากไหน? ชาวอีสานหรือคนอีสาน ไม่ใช่ชื่อชนชาติ […]
Hello world!

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or […]