Author Archive: admin

ประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์ไทย

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรส […]
พระสังฆราช 2 นิกายกัมพูชาเข้าเฝ้าพระสังฆราชไทย

พระสังฆราช 2 นิกายกัมพูชาเข้าเฝ้าพระสังฆราชไทย

วันที่ 24 พ.ค.2561 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ […]
เรื่องราวที่ภาคภูมิใจ

เรื่องราวที่ภาคภูมิใจ

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสาศึกษาภ […]
สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2561

สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศา […]
โครงการพัฒนาครู

โครงการพัฒนาครู

โครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพเพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒน […]
ราชภัฏโคราช “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชวนครูมารู้จักประวัติศาสตร์เมืองโคราช

ราชภัฏโคราช “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชวนครูมารู้จักประวัติศาสตร์เมืองโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จั […]
บุญเดือนสาม

บุญเดือนสาม

 เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่ วันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา รุ […]
บุญคูณลาน

บุญคูณลาน

เดือนยี่  ใน ฤดูหลังการเก็บเกี่ยว  ชาวบ้านจะทำบุญคูณข้า […]
บุญเข้ากรรม

บุญเข้ากรรม

  เดือนเจียง (เดือน อ้าย)  มีการประกอบพิธีบุญเข้ากรรม   […]
บวงสรวงเจ้าปู่ตา

บวงสรวงเจ้าปู่ตา

พิธีบวงสรวงเจ้าปู่ ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมนุษย์เราเกิดมาใน […]