Archives by Month:

Archives by Year:

พระสังฆราช 2 นิกายกัมพูชาเข้าเฝ้าพระสังฆราชไทย

พระสังฆราช 2 นิกายกัมพูชาเข้าเฝ้าพระสังฆราชไทย

วันที่ 24 พ.ค.2561 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ […]
เรื่องราวที่ภาคภูมิใจ

เรื่องราวที่ภาคภูมิใจ

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสาศึกษาภ […]
โครงการพัฒนาครู

โครงการพัฒนาครู

โครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพเพื่อพัฒนาครูเพื่อพัฒน […]
ราชภัฏโคราช “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชวนครูมารู้จักประวัติศาสตร์เมืองโคราช

ราชภัฏโคราช “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชวนครูมารู้จักประวัติศาสตร์เมืองโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จั […]